Popular Posts

Advertisement

Friday, December 31, 2010

Sipag at Tiyaga - Philippines Folk Songs (lyrics, karaoke and music notation)

Sipag at Tiyaga - Children Song
Sa sipag at t'yaga
Aaani ng biyaya
Ang taong tamad,
Tiyak 'diuunlad.

Sa sipag at t'yaga
Aaani ng biyaya
Ang taong tamad,
Tiyak 'diuunlad.

Diligence and Perseverance
(English translation)
With diligence and perseverance
Yields a grace
The lazy people,
Certainly do not prosper.
With diligence and perseverance
Yields a grace
The lazy people,
Certainly do not prosper.

Watch this Video Karaoke


Filipino Folk Song: Sipag at Tiyaga Music Notation

Ang Alamat ng Pinya

Ang Alamat ng Pinya Noong unang panahon may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay, ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya’t pinabayaan na lang niya ang kanyang anak.
Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensiya na lang si Aling Rosa, napagsilbihan naman siya kahit paano ng anak.
Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa kaya’t napilitang si Pinang ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto hindi niya makita ang posporo. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak kaya´t nawika nito: ” Naku! Pinang, sana’y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong nang tanong sa akin.
Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain.
Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang.
Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ang halamang iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito’y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa ng makita ang anyo ng bunga nito. Ito’y hugis-ulo ng tao at napapalibutan ng mata.
Biglang naalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina, na sana’y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang, Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao ang pinang ay naging pinya.

Si Marie ay May Kuting - Awiting Pambata (Tagalog and English)

Si Marie ay May Kuting (Tagalog)
Si Marie ay may kuting
May kuting, may kuting
Si Marie ay may kuting
May puting kuting

Watch this Video Karaoke

Mary Has a Little Lamb (English)

Mary had a little lamb,
Little lamb, little lamb,
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow

Everywhere that Mary went,
Mary went, Mary went,
Everywhere that Mary went
The lamb was sure to go

It followed her to school one day
School one day, school one day
It followed her to school one day
Which was against the rules.

It made the children laugh and play,
Laugh and play, laugh and play,
It made the children laugh and play
To see a lamb at school

And so the teacher turned it out,
Turned it out, turned it out,
And so the teacher turned it out,
But still it lingered near

And waited patiently about,
Patiently about, patiently about,
And waited patiently about
Till Mary did appear

"Why does the lamb love Mary so?"
Love Mary so? Love Mary so?
"Why does the lamb love Mary so?"
The eager children cry

"Why, Mary loves the lamb, you know."
Loves the lamb, you know, loves the lamb, you know
"Why, Mary loves the lamb, you know."
The teacher did reply

Wednesday, December 29, 2010

Santa Clara - Awiting Bayan - Philippines: Folk Songs

Santa Clara - Awiting Bayan
Santa Clarang pinung-pino
Ang pangako ko ay ganito
Pagdating ko po sa Ubando
Ay magsasayaw ng pandanggo

Abaruray! abarinding!
ang pangako'y tutuparin!
Abaruray! abarinding!
ang pangako'y tutuparin!

Santa Clarang pinong-pino,
Ako po ay bigyan mo
Ng asawang labintatlo
Sa gastos ay walang reklamo!

Santa Clara
(English translation)
To the very refined, Saint Claire
This is my promise
Upon reaching Obando Town
I will dance the fandanggo.}

To the very refined, Saint Claire
I pray that you grant me
Thirteen spouses all in all
To the costs, I won’t complain at all!
Watch this Video Karaoke

Salidomay - Igorot: Filipino Folk Song

Salidomay - Igorot Song
Dong dong ay i dong i lay, 
In sa li do may di way, 
I la i la i la lay, 
in sa li  do may di way.

Watch this Video Karaoke


Igorot Folk Song: Salidomay - Music Notation in Video

Rock-A-Bye Baby - Lullaby

Rock-A-Bye Baby - Lullaby

Rock-a-bye baby, in the treetop
When the wind blows, the cradle will rock
When the bough breaks, the cradle will fall
And down will come baby, cradle and all

Baby is drowsing, cozy and fair
Mother sits near, in her rocking chair
Forward and back, the cradle she swings
And though baby sleeps, he hears what she sings

Watch this Video Karaoke

Rikiting-Kiting - Filipino Folk Song

Rikiting-kiting Rikiting
Rikiting-kiting rikiting
Rikiting kiting rikiting
Halina't awitin natin
Ang kantang rikiting
Rikiting kiting rikiting
Rikiting kiting rikiting
Halina't awitin natin
Ang rikiting

Rikiting-kiting Rikiting
(English translation)

Rikiting-kiting rikiting
Rikiting kiting rikiting
Let us all sing
The song rikiting
Rikiting kiting rikiting
Rikiting kiting rikiting
Let us all sing
The rikiting


Watch this Video Karaoke

Monday, December 27, 2010

Pilipinas Kong Mahal - Francisco Santiago

Pilipinas Kong Mahal
(Tagalog lyrics)
Ang bayan ko'y tanging ikaw
Pilipinas Kong Mahal
Ang puso ko at buhay man
Sa iyo'y ibibigay

Tungkulin kong gagampanan
Na lagi kang paglingkuran
Ang laya mo'y babantayan
Pilipinas kong Hirang.

Philippines My Philippines

(English Translation)
I Love my own, my native land
Philippines, my Philippines
To thee I give my heart and hand,
Philippines, my Philippines

The trees that crown thy mountains grand,
The seas that beat upon thy strand,
Awake my heart to thy command ,
Philippines, my Philippines
Watch this Karaoke

Pamulinawen - Ilocano; Philippines Folk Songs

Karagdagang Kaalaman tungkol sa Pamulinawen
Ang Pamulinawen Festival sa Laoag City, Ilocos ay ginaganap tuwing unang Linggo ng February. Ang pistang ito ay naging isang mahalagang bahagi ng relihiyon at kultural na pamana ng bawat bayan sa Pilipinas. Ang pagdiriwang ay ginaganap sa araw ng pyesta ng patron ng bayan na si Saint William the Hermit.

Sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang Laoag City ay naging mapalad at ligtas mula sa mga disaster at kalamidad. Ang LaoagueƱos ay naghahanda at nagsasaya sa bawat pagdiriwang ng pista ng lungsod, ginagawa itong isang extension ng masaya at masaganang ng Pasko.

 Pamulinawen

Pamulinawen
Pusok indengam man
Toy umas-asug
Agrayod'ta sadiam.
Panunotem man
Inka Pagintutulngan
Toy agayat, agukkoy dita sadiam.

Essem nga diak malipatan
Ta nasudi unay a nagan,
Uray sadin ti ayan,
Lugar sadino man,
Aw-awagan di agsarday
Ta naganmo kasam-itan.
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

Adu a sabsabong, narway a rosrosas
Ti adda't ditoy a di nga mabuybuya,
Ngem awan man laeng ti pakaliwliwaan
No di dayta sudim ken kapintas.

Aywen, biagko, indengam man.
Iyasasokko nga inaldaw
Ta diak to a kayat
Ti sabali nga imnas
Sika laeng, o, biagko
Ita ken uray tanemman
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

Dakay nga ububbing,
Didakam' tultuladen
Ta dakkel kamin nga agiinnarem
Ta ituloyyo ta panagadalyo
Tapno inkay magun-od
Kakaligumanyo

Essem nga diak malipatan
Ta nasudi unay a nagan,
Uray sadin ti ayan,
Lugar sadino man,
Aw-awagan di agsarday
Ta naganmo kasam-itan.
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

 Pamulinawen
(English RoughTranslation)
Please do not be upset,
That was just a joke
It won’t happen again,
Have faith, my Darling.

If you are still angry,
Punish me completely
And you will expect
That I won’t feel bad.

My love is real
And not merely a joke
My heart’s with you
Have no doubt.

And if that is still not enough
I offer you my life
That is proof
Of my utter love.

Watch this Karaoke

Wednesday, December 22, 2010

My Lord What a Morning - Filipino Worship Song


My Lord, what a morning

My Lord, what a morning.
My Lord what a morning.
My Lord what a morning
when the stars begin to fall.
You'll hear the trumpet sound
to wake the nations underground
Looking to my God's right hand,
when the stars begin to fall.

(Repeat all)

Watch this Video Karaoke

Maria Clara's Lullaby - Filipino Folk Song


Maria Clara's Lullaby

Sweet are the hours
in one's native land
Where all is dear
the sun beams bless.
Life giving breeze
sweep the strand
And death is softened
by love's caress.
Warm kisses play
on  mother's lips,
On her fond tender
breast awaking.
When round her neck
the soft arm slips
To reach bright eyes
all love partaking
Sweet is death for
one's native land
Where all is dear
the sun beams bless,
Dead is the breeze
that sweeps the strand.
With out a mother home,
or love's caress.

Watch this Video Karaoke

Daniw - Central Luzon: Filipino Folk Song (Lyrics, Karaoke, Music Notation)


Daniw
(Lento)

Anak matulog na
Ang nanay ay umaawit
Ang tatay ay wala,
Gumagawa pa sa bukid;
A rarong pambungkal
sa bukid ay ginagamit;
Nang upang sa 'yong paglaki,
ginhawa'y makamit.
Hm ..............
Hm ..............
Hm ..............

Daniw
(English rough translation)
Child go to sleep
Fother is singing
Father is not hear,
Still working in the field;
Furrowing plow
in the field is being used;
As to your growth,
Comfort is achieved.

Hm ..............
Hm ..............
Hm ..............

Watch this Karaoke Version of Daniw

Daniw - Filipino Folk Song Music Notation

Watch and learn the folk song "Daniw" music notation in video

Ili-ili Tulog Anay - Visayan Folk Song


Ili-ili Tulog Anay - Visayan Folk song
(p or piano, meaning "soft")
Ili-ili tulog anay,
Wala diri imong nanay.
Kadto tienda bakal papay.
Ili-ili tulog anay.

—English rough translation—

Sleep for a while.
Your mother is not here.
Went to the market to buy bread.
Sleep for a while.

Watch this Video Karaoke

ILI-ILI TULOG ANAY Music Notation

Watch my Music Notations in Video of "Ili-Ili Tulog Anay" folk song

Magnets - Filipino Children Song

Magnets

Magnets have the power
of attracting objects
Magnets have the power
of attracting objects
Objects made of steel,
objects made of iron,
Magnets have the power
of attracting objects.
Watch this Music Karaoke

Bandila ng Pilipinas - Filipino Folk Song; Karaoke/Videoke

Bandila ng Pilipinas
Tagalog Lyrics
Halina at tayo ay magpugay
sa bandilang sagisag ng bayan.
May tatlong bituing kumakatawan
sa tatlong pulong mahal
Luzon, Visayas, Mindanao
at ang tatlong kulay
pula, puti at bughaw
ay tatlong yugto nitong kasarinlan.
Kaya't igalang at magpugay,
Bandila ng Pilipinas,
ating itanghal.

Flag of the Philippines
English translation
Come and let us salute
to the flag symbol of town.
There are three stars representing
the three beloved islands
Luzon, Visayas, Mindanao
and the three colors
red, white and blue
are three stages of this independence.
So respect and salute,
Flag of the Philippines,
Let us promote.
Watch this Music Video


Bandila ng Pilipinas Music Notation

Learn to read the music notation of "Bandila ng Pilipinas". Just watch the video.

Sa Lumang Simbahan Karaoke/Videoke - Filipino Kundiman

Sa Lumang Simbahan
Tagalog Lyrics

Sa lumang simbahan, aking napagmasdan
Dalaga't binata ay nagsusumpaan
Sila'y nakaluhod sa harap ng altar
Sa tig-isang kamay, may hawak na punyal

Kung ako'y patay na, ang hiling ko lamang
Dalawin mo, giliw, ang ulilang libing
At kung maririnig mo ang taghoy at daing
Yao'y panghimakas ng sumpaan natin

CHORUS
At kung maririnig mo ang tugtog ng kampana
Sa lumang simbahan, dumalaw ka lamang
Lumuhod ka, giliw, sa harap ng altar
At iyong idalangin ang naglahong giliw

[Repeat CHORUS]

In the Old Church

English Translation

In the old church, I have witnessed
A young man and young woman taking an oath
Kneeling in front of the altar
In each hand, they held a dagger
If I were already dead, my only request
Visit, my love, the orphaned grave
And when you hear the cries and lamentations
Our oath shall have ended
CHORUS
And when you hear the ringing of the bell
In the old church, take time to visit
Kneel, my love, in front of the altar
And pray for the departed beloved
[Repeat 2nd Stanza]
[Repeat CHORUS twice]
CODA
Kneel, my love, in front of the altar
And pray for the departed beloved
Watch this Music Karaoke

Tuesday, December 21, 2010

Dandansoy Karaoke/Videoke - Visayan Filipino Folk Song

The song Dandansoy, a Visayan Folk song is in Andante tempo.

DANDANSOY
Dandansoy, bayaan ta ikaw
Pauli ako sa payaw
Ugaling kung ikaw hidlawon
ang payaw imo lang lantawon.
Dandansoy, kung imo apason
Bisan tubig di magbalon
Ugaling kung ikaw uhawon
Sa dalan magbubon-bubon.
Kumbento, diin ang cura?
Munisipyo, diin justicia?
Yari si dansoy makiha.
Makiha sa pag-higugma
Ang panyo mo kag panyo ko
Dal-a diri kay tambihon ko
Ugaling kung magkasilo
 Bana ta ikaw, asawa mo ako.

Dandansoy
English Translation

Dandansoy, I will leave you,
I am going home to Payao.
If in case you will miss me,
Just look towards Payao.
Dandansoy, if ever you decide to follow,
Don’t bring any water.
If ever you get thirsty,
Dig a well along the road.

Convent, where is the priest?
City hall, where is justice?
Here is Dansoy, jailed.
Jailed in love

My handkerchief and your handkercheif
Bring it here, I'll knot it together
If it ties together
You are my husband, I am your wife
Watch this music video

Dandansoy Music Notation