Popular Posts

Advertisement

Monday, July 9, 2012

Filipino Folk Song: Pakwan - by Silvia La Torre (Vinyl Record with Lyrics)

Pakwan
Sung by Silvia La Torre
Written by Levi Celerio

Lyrics

I
Mama inyong tikman ang tinda kong pakwan
Galing pa sa Tarlac lasa'y malinamnam.
Kung maalinsangan kay sarap ng pakwan
Nagpapaginhawa sa bigat ng katawan.

II
Dapat panuyuan ang mahal sa buhay
'Pagkat ang pag'ibig dapat alagaan.
Ang nililigawan ay bigyan ng pakwan
Ng pakwang sintamis ng pag-ibig na tunay.

Repeat I and II
Ng pakwang sintamis ng pag-ibig na tunay.

Mang Juan, Pakwan
Ale, Mama, Pakwan kayo riyan!
Mapula, matamis na pakwan!
Kayo ho Mama, pakwan?

Wath the video of the Philippine Folk song PAKWAN from Philclassic Youtube channel.

Filipino Tagalog Folk Song/Dance: ABARURAY- Mabuhay Singers

Abaruray by Mabuhay Singers
Filipino Folk Song
Lyrics
Abaruray, Abarinding
Isauli mo ang singsing
At kung 'di mo isasauli
ay magagalit ang may-ari.

Abaruray, Abarinding
Isauli mo ang suklay
At kung 'di mo isasauli
ay magagalit ang may-ari.

Koro:
Ringginding-ginding ang sinta ko'y wala rito Ringginding
Ringginding-ginding nasa kabilang ibayo. Ringginding
Ringginding-ginding kaya 'di maparito, Ringginding
Ringginding-ginding walang masakyang kabayo.

Abaruray, Abarinding
Isauli mo ang tubiak
At kung 'di mo isasauli
ay magagalit ang may-ari.

Ulitin ang Koro:

Abaruray, Abarinding
Isauli mo ang tigad
At kung 'di mo isasauli
ay magagalit ang may-ari.

Here is the video of the vinyl phonograph record of the Filipino folk song and dance "ABARURAY" from Philclassic Youtube channel.