Popular Posts

Advertisement

Sunday, June 17, 2012

Ang Bituin - Filipino Harana Song (Sheet Music and Lyrics)

Ang Bituin (also known as O, Ilaw)
Filipino Folk Song
Tagalog Serenade (Harana)

Lyrics

O, ilaw, sa gabing malamig
Wangis mo'y bituin sa langit.
O, tanglaw, sa gabing tahimik
Larawan mo, Neneng, nagbigay pasakit. Ay!

Gising at magbangon sa pagkagupiling
Sa pagkakatulog na lubhang mahimbing.
Buksan ang bintana at ako'y dungawin
Nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaing.

The Star

English Version
O Neneng in the darkness of night,
Like a star, thou art my guiding light;
When thy light gleams on me bright and clear,
Following thine image nor dark nor cold I'll fear.

Wake, my love, I pray thee, Leave thy downy pillow;
Wake, oh wake, leave thy rest, Rise thy lover to greet.
Open now thy window and look down on me;
Thou will doubt no longer My heart's sincere love for thee.


Downolad Free Sheet Music

Saturday, June 2, 2012

Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan - Filipino: Bicolano Folk Song

Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan
Bicolano Folk Song
Lyrics
Si nanay, si tatay di ko babayaan,
Balakid na boot ang sa koyang utung;
Si pagdara sa ko ning siam na bulan,
Gatas na dinodo, di ko mabayadan.

Ay nanay, ay tatay kon ako homale,
Hihidauon mo man sa gabus mong aki;
Makakua ka man ning makakasangle,
Di na makaarog kan sa kong ugale.

Ay nanay, ay tatay kon ako maraot,
Pogotan ning payo, ibontog sa lauod;
Kun maheling nindo na piganodanod,
Ay nanay ay tatay sapoda ning tolos!

Never Will I Forsake My Papa and Mama
(English Translation)
Never will I forsake my Papa and Mama,
For I owe a debt I can never repay.
Can I ever forget the care of my mother?
From my first breath of life my childhood she cherished.

Dear Papa and Mama, when I go far away,
You will surely miss me midst your children so dear,
If another you chose as your favorite child,
Still sometimes you will long for my loving service.

O Papa and Mama, if I bring you disgrace
Cut my head off and cast it right into the sea;
Rescue it from the deep, oh please, Mama darling!

 Sheet Music
Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan - Filipino: Bicolano Folk Song Sheet Music