Popular Posts

Advertisement

Monday, July 9, 2012

Filipino Tagalog Folk Song/Dance: ABARURAY- Mabuhay Singers

Abaruray by Mabuhay Singers
Filipino Folk Song
Lyrics
Abaruray, Abarinding
Isauli mo ang singsing
At kung 'di mo isasauli
ay magagalit ang may-ari.

Abaruray, Abarinding
Isauli mo ang suklay
At kung 'di mo isasauli
ay magagalit ang may-ari.

Koro:
Ringginding-ginding ang sinta ko'y wala rito Ringginding
Ringginding-ginding nasa kabilang ibayo. Ringginding
Ringginding-ginding kaya 'di maparito, Ringginding
Ringginding-ginding walang masakyang kabayo.

Abaruray, Abarinding
Isauli mo ang tubiak
At kung 'di mo isasauli
ay magagalit ang may-ari.

Ulitin ang Koro:

Abaruray, Abarinding
Isauli mo ang tigad
At kung 'di mo isasauli
ay magagalit ang may-ari.

Here is the video of the vinyl phonograph record of the Filipino folk song and dance "ABARURAY" from Philclassic Youtube channel.

0 comments:

Post a Comment