Popular Posts

Advertisement

Monday, January 10, 2011

Pandangguhan - Filipino Folk Song (Lyrics and Videoke/Karaoke)

Pandangguhan

I
Manunugtug ay nangagpasimula
At nangagsayawan ang mga mutya
Sa mga padyak parang magigiba
Ang bawat tapakan ng mga bakya
II
Kung pagmamasdan ay nakatutuwa
Ang hinhin nila'y hindi nawawala
Tunay na hinahangaan ng madla
Ang sayaw nitong ating munting bansa
III
Dahil sa ikaw mutyang paraluman
Walang singganda sa dagat silangan
Mahal na hiyas ang puso mo hirang
Ang pag-ibig mo'y hirap makamtan

Kung hindi taos ay masasawi
Mga pagsuyong iniaalay
Kung hindi taos ay masasawi
Mga pagsuyong iniaalay
IV
Halina aking mahal, ligaya ko ay ikaw
Kapag 'di ka natatanaw,
Ang buhay ko ay anong panglaw
Halina aking mahal, ligaya ko ay ikaw
Kapag 'di ka natatanaw,
Ang buhay ko ay anong panglaw
V
Kung may pista sa aming bayan,
Ang lahat ay nagdiriwang
May letchon bawat tahanan,
May gayak pati simbahan
Paglabas ni Santa Mariang mahal,
Kami ay taos na nagdarasal
Prusisyon dito ay nagdaraan,
Kung kaya't ang iba'y nag-aabang
May tumutugtog at may sumasayaw,
Mayrong sa galak ay napapasigaw
Ang pista sa bayan namin ay ganyan,
Ang saya'y tila walang katapusan.
(Ulitin ang I)

(English Rough Translation)
 I
The musicians have began
And the maidens dance
Seems to be destroyed In the tramp
To each trample of the wooden shoes
II
If you look is so amusing
The refinement were not missing
Really admired by the people
The dance of our small country
III
As of you muse Pearl
Nothing as beautiful as to the east sea
Dear beloved jewel your heart
Your love is hard to attain
If you are not sincere is perish
Affection offered
If you are not sincere is perish
Affection offered
IV
Come my dear, you are my happiness
When I do not not see you,
My life is dreary
Come my dear, you are my happiness

When I do not not see you,
My life is dreary
V
If there is feast in our town,
Everyone is celebrating
There are letchon in every home,
There is decoration in the church
The release of Saint Mary dear,
We is sincerely praying
Here Procession is passing,
So the others waiting
There are playing instruments and dancing,
There are shouting to the delight
The feast in our town like that,
The happiness seems endless.
(Repeat I)
Watch this Videoke/Karaoke

2 comments:

  1. sa mayroon din kayong karaoke/minus one ng magakaugnay ni joey ayala

    ReplyDelete
  2. ilan pong rounds po itong kanta?

    ReplyDelete