Popular Posts

Advertisement

Wednesday, December 22, 2010

Bandila ng Pilipinas - Filipino Folk Song; Karaoke/Videoke

Bandila ng Pilipinas
Tagalog Lyrics
Halina at tayo ay magpugay
sa bandilang sagisag ng bayan.
May tatlong bituing kumakatawan
sa tatlong pulong mahal
Luzon, Visayas, Mindanao
at ang tatlong kulay
pula, puti at bughaw
ay tatlong yugto nitong kasarinlan.
Kaya't igalang at magpugay,
Bandila ng Pilipinas,
ating itanghal.

Flag of the Philippines
English translation
Come and let us salute
to the flag symbol of town.
There are three stars representing
the three beloved islands
Luzon, Visayas, Mindanao
and the three colors
red, white and blue
are three stages of this independence.
So respect and salute,
Flag of the Philippines,
Let us promote.
Watch this Music Video


Bandila ng Pilipinas Music Notation

Learn to read the music notation of "Bandila ng Pilipinas". Just watch the video.

0 comments:

Post a Comment