Popular Posts

Advertisement

Monday, December 27, 2010

Pamulinawen - Ilocano; Philippines Folk Songs

Karagdagang Kaalaman tungkol sa Pamulinawen
Ang Pamulinawen Festival sa Laoag City, Ilocos ay ginaganap tuwing unang Linggo ng February. Ang pistang ito ay naging isang mahalagang bahagi ng relihiyon at kultural na pamana ng bawat bayan sa Pilipinas. Ang pagdiriwang ay ginaganap sa araw ng pyesta ng patron ng bayan na si Saint William the Hermit.

Sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang Laoag City ay naging mapalad at ligtas mula sa mga disaster at kalamidad. Ang LaoagueƱos ay naghahanda at nagsasaya sa bawat pagdiriwang ng pista ng lungsod, ginagawa itong isang extension ng masaya at masaganang ng Pasko.

 Pamulinawen

Pamulinawen
Pusok indengam man
Toy umas-asug
Agrayod'ta sadiam.
Panunotem man
Inka Pagintutulngan
Toy agayat, agukkoy dita sadiam.

Essem nga diak malipatan
Ta nasudi unay a nagan,
Uray sadin ti ayan,
Lugar sadino man,
Aw-awagan di agsarday
Ta naganmo kasam-itan.
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

Adu a sabsabong, narway a rosrosas
Ti adda't ditoy a di nga mabuybuya,
Ngem awan man laeng ti pakaliwliwaan
No di dayta sudim ken kapintas.

Aywen, biagko, indengam man.
Iyasasokko nga inaldaw
Ta diak to a kayat
Ti sabali nga imnas
Sika laeng, o, biagko
Ita ken uray tanemman
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

Dakay nga ububbing,
Didakam' tultuladen
Ta dakkel kamin nga agiinnarem
Ta ituloyyo ta panagadalyo
Tapno inkay magun-od
Kakaligumanyo

Essem nga diak malipatan
Ta nasudi unay a nagan,
Uray sadin ti ayan,
Lugar sadino man,
Aw-awagan di agsarday
Ta naganmo kasam-itan.
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

 Pamulinawen
(English RoughTranslation)
Please do not be upset,
That was just a joke
It won’t happen again,
Have faith, my Darling.

If you are still angry,
Punish me completely
And you will expect
That I won’t feel bad.

My love is real
And not merely a joke
My heart’s with you
Have no doubt.

And if that is still not enough
I offer you my life
That is proof
Of my utter love.

Watch this Karaoke

1 comment:

  1. Ito po ba yung complete lyrics nang pamulinawen???

    ReplyDelete