Popular Posts

Advertisement

Friday, April 19, 2013

Dagiti mulak Lyrics -Filipino: Ilocano Folk Songs

Dagiti Mulak: Ilocano Folk Song

Lyrics

Nagmulaak ti katuday
Diay tuktok diay bantay,
Napan met kinaraykay
Ni nadawel a kannaway.

Agaluadka sika kannaway
Ta uggesek dayta ramay
Ta aramidek a sagaysay
Sagaysay ni Lela Kikay.

Nagmulaak ti tabako
Diay tuktok diay puro,
Napan met sinang-sangdo
Ni nadawel a kabalio.

Agaluadka kabalio
Tuktukkolek dayta sungo,
Ta 'ramidek nga suako
Suakonto ni Lelongko

0 comments:

Post a Comment