Popular Posts

Advertisement

Friday, April 19, 2013

Bannatiran - Filipino: Ilocano Song

Bannatiran - Ilocano Song

Lyrics
Bannatiran, ta dutdot mo't kalilibnosan
Ta panggepmo dika patuluyan
Suminakan sadino aya't papanam?
Sadino, bannatiran, ania nga kayo ti inka pagdissuan?

Daydiay kayo nga agsabong ken ayat
panawam man,
Ay babawyem ton kamaudianan
No ni liday ti matumpungan

Ania nga sabong ti kayatmo bannatiran,
Ta uray awan pilit nga inka isapulan.
Ta sika ti sarming nga paganninawan
Iti raniag da init ken bulan.

Bannatiran - Filipino: Ilocano Song (Video Karaoke)


0 comments:

Post a Comment