Popular Posts

Advertisement

Wednesday, January 16, 2013

Tinikling - Filipino Folk Song and Folk Dance (Lyrics and Sheet Music)

Tinikling is Filipino folk dance and a folk song originated in Leyte immitating the tikling bird.
Lyrics
Tayo'y magsayaw irog ko ng tinikling
TuladTin ng sayaw ng lolo't lola natin
Ang mga hakbang na kung di pagbubutihin
Dalawang kawayan tayo'y iipitin

At sa tinikling na tigib ng panganib
Ang hindi maingat iya'y maiipit
Pusong maharot ganyan din sa pag-ibig
Ang nakakamit paghakbang ay ligalig

Kung magsasayaw ka giliw ng tinikling
Kumpas ng kawayan kahit mapatulin
Ang mga binti mo'y kay hirap hulihin.
'Sing ilap din ng puso mo sa paggiliw.

Here is the music notation of Filipino folk song Tinikling in video.

2 comments: