Popular Posts

Advertisement

Thursday, December 6, 2012

Pasigin (Visayan Fishing Song) - Filipino Folk Song

Competition 4. Folk Song Category
FIRST PRIZE: UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES CONCERT CHORUS

Pasigin (Visayan Fishing Song)
Arr. Eudenice Palaruan

July 21, 2012
Vic, Catalonia

Video from:

Pasigin (Visayan Fishing Song)
Lyrics

Isa sadtong kahaponanon
Sa higad sang amon punong
May lukon kag may hipon
Ikaw didto nga matipon
Sibot-sibot sa panghigaron
Pasayan amon nga sundon
Sikop-sikop sa hagapisik
Mga ulang gatalalsik

Panakla klaklaklaklakla
Panakla sang mga mangla
Panakla klaklaklaklakla
Panakla sang mga mangla (Repeat)

Si nonoy nagapangahayhay
Walay isda isampot sa balay
Nag-abot iya nga sibot
Kay sumang-it sa talibog

Si nonoy nagapangalipay
Gapanagoy nasampot sa balay
Madamong kuha nga isda
Ipasalubong kay palangga

Isa sadtong kahapunanon
Sa higad sang amon punong
May bangus kag untidos
Ikan dito mapadulos
Naga-isol ang mga uson
Gakamang mga bagungon
Alimango ga kapay-kapay
Nagasunod mga kalampay

Ang gataw sang mga isda
Nagalimid sang mga taba
Hinay-hinay pagbutwa
Agod siguro ang kuha (Repeat)

Si nonoy nagapanghayhay
Walay isda isampot sa balay
Nag-abot iya nga sibot
Kay sumang-it sa talibogsok

Si nonoy nagapangalipay
Gapanaghoy nasampot sa balay
Madamong kuha nga isda
Ipasalubong kay palangga
Ipasa lubong kay palangga

0 comments:

Post a Comment