Popular Posts

Advertisement

Friday, March 9, 2012

Filipino Kundiman: Alinmang Lahi by Dr. Jose Rizal sung by Conching Rosal

ALINMANG LAHI
Kundiman composed by José Rizal
Lyrics

Alin mang lahi, insinasanggalang
Sa lupit ang kaniyang lupang tinubuan
Tuloy pinaghahandugan
Ng buhay at dugo kung kailangan.

Ang kamatayan man, kung saka-sakali't
Igiginhawa ng mga kalahi
Tatanggapin ng may ngiti
Kaaliwa't tuwang 'di mumunti

Nguni't pagkasawing-palad yata
Ng Katagalugang napapanganyaya
Bukod pa sa ibang umaaba
Lalung nagbibigay hapis ang ibang kapwa.

Sabagay 'di kulang sa pupuhunanin
Lakas, dunong, tapang, yaman ay gayundin
Aywan kung bakit at inaalipin
Ng bawa't lahing makasuno natin.

Watch the video with lyrics: Filipino Kundiman: Alinmang Lahi
by Dr. Jose Rizal, sung by Conching Rosal
Video from PhilClassic

0 comments:

Post a Comment