Popular Posts

Advertisement

Monday, January 23, 2012

Visaya Folk Song - Pure Heart (Lyrics and Sheet Music)

Visaya Folk Song - Pusong Malinis Sheet Music

Pure Heart
Visayan Folk Song
Francisco Carballo
Rufino Alejandro
Tempo - Moderato
English

In a garden so small
Grows a flower that is rare
Spreading sweetness to all
Like a maiden so fair.

Pusong Malinis
Filipino - Awiting Bayan ng Bisaya

Sa munti kong hardin
May isang bulaklak
Bango'y pambihira
Na sa langit buhat.

0 comments:

Post a Comment