Popular Posts

Advertisement

Sunday, December 18, 2011

Diwa ng Pasko Lyrics and Video - Filipino Christmas Song

Diwa ng Pasko Lyrics

[zum-zum ]4-4-2-1-1-1-1
4-1-2-1-1-1

Masdan natin ang sinag ng tala
Sa tapat ng belen
Bayan ng ating Birheng dangal
At sumilang doon ang sanggol na mahal
Mananakop ng buong katauhan

Magsaya tayo kapatirang banal
Ipagdiwang lugod sa puso
Si Hesus natin syang tanging maykapal
Lumuhod tayo sa harap niya

[lalala] 4-2-1-1-1-1
4-1-2-1-1-1

Masdan natin ang sinag ng tala
Sa tapat ng belen
Bayan ng ating Birheng dangal
At sumilang doon ang sanggol na mahal
Mananakop ng buong katauhan

Ang maganda nating bihisan
Ay isuot kahit na minsan
At ang gintong hikaw at singsing
Ay linisin bago gamitin

[papapapam] 4-2-1-1-1-1
4-1-2-1-1-1

Masdan natin ang sinag ng tala
Sa tapat ng belen
Bayan ng ating Birheng dangal
At sumilang doon ang sanggol na mahal
Mananakop ng buong katauhan

Mano po lolo, mano po ninong
Ang sadya po sana'y mamasko
Kung wala ma'y salamat din po
Sa tatlong-hari na'ng balik ko

Ding dong 4x
[lalalala lalalala]
Buong tao'y muling nagdaan
At sa bawat ninyong tahanan
Diwa ng pasko nawa'y makamtan

At sa bawat ninyong tahanan
Diwa ng pasko nawa'y makamtan!
[lalalala lalalala]

Diwa ng Pasko sung by UP Chorale - Video
Filipino Christmas Song

0 comments:

Post a Comment