Popular Posts

Advertisement

Friday, September 2, 2011

May Ibong Kakanta-kanta - Filipino Folk Song

May Ibong Kakanta-kanta
by Mabuhay Singers
Lyrics

I
May ibong kakanta-kanta sa sanga ng punong mangga
Ang awit kay tamis-tamis, ang tunog kay saya-saya
Sa himig na kabit-kabit ang diwa ay mahalaga
Ang buhay mo raw giginhawa rin kung masipag ka.
(Repeat)

II
Ang ibong munti walang anu-ano'y lumipad
Ngunit nag-iwan ng aral na sadyang matapat
Kahit na dukha, madali kang uunlad
Kung masipag kang lagi, may sagana ang bukas.

(Repeat I)
Instrumental

(Repeat I, II and I)

Coda:
May ibon
Kakanta-kanta
sa sanga
May ibon
Kakanta, kakanta-kanta

Watch May Ibong Kakanta-kanta video with on-screen lyrics

1 comment: