Popular Posts

Advertisement

Wednesday, September 28, 2011

Kanaryo - Filipino: Folk Song of Cavite (Sheet Music and Lyrics)

Kanaryo Sheet Music
Kanaryo - Filipino: Folk Song of Cavite (Sheet Music and Lyrics)
Kanaryo
Tagalog, Cavite

Para kang kanaryo sa 'yong pagkanta,
Sa pusong may hapis nakaaaliw ka.
Ang nakakatulad ng tinig mo,
Awit ng batisang napangarap ko.

English Version:

Canaries
Folk Song of Cavite
Tempo: Allegreto
Lyrics

Like a little bird that sings in the tree,
That pretty little girl is singing a song to me.
Thank you pretty girl, you sing just like a bird;
Gaily sing the sweetest sing I ever heard.

0 comments:

Post a Comment