Popular Posts

Advertisement

Saturday, August 27, 2011

SAMPAGUITA by Mabuhay Singer: Filipino Kundiman (Lyrics and Video Karaoke)

SAMPAGUITA - Mabuhay Singer
Lyrics

Sampaguita ng aking bayan
Bulaklak na bango ng buhay
Simputi ng sumpang dalisay
Ng pagsintang 'di mamamatay

Ikaw raw ang laging pagsuyo
Ng dalagang minsang mangako
Sa binatang dagling lumayo
ay naghihintay ang dakilang puso.

Sa pagluha pumanaw ang paraluman
Ngunit sa libingan nakita'y halaman
Bulaklak ka'y puti ay tanda ng buhay
Sumpa kita ang waring bulong sa bawat nagdaraan.

Buhat noon pinanganlang Sampaguita
Ang halamang pusong luha ng dalaga
Kaya ang pagsintang hanap ay pag-asa
Laging nagpupunta sa liblib ng tanging Sampaguita

Sa bayan kong mahal ang Sampaguita
Sumpang walang hanggan
Ang pusong tunay na magmahal
ay Sampaguitang 'di mapaparam.

Search Amazon.com for SAMPAGUITA - Mabuhay Singer

Watch this video with lyrics and sing the song Sampaguita

0 comments:

Post a Comment