Popular Posts

Advertisement

Monday, August 15, 2011

Ang Mangingisda (Sheet Music and Lyrics) - Filipino: Tagbanua Folk Song

Farewell
Ang Mangingisda

Adapted by
ABBIE FARWELL BROWN
Moderato
Freely and gently


TAGBANUA FOLKSONG
NORBERTO ROMUALDEZ
Puerto Princesa, 1914

(Engish lyrics)
Farewell, farewell, my mother dear!
See, the little moon is dipping
Below the hills, the lonely hills.

Farewell, farewell, my mother dear!
Soon my little moon is drifting
Beyond the hills, the lonely hills.

(Tagalog lyrics)
Paalam na Inang mahal
Lumulubog na ang buwan
Yayaon nang mamamandaw.

Haplit, haplit kasamahan,
At nagbubukang liwayway
Naghihintay ang may bakay.

Haplit, haplit nang pagsagwan,
Isdang huli'y hinihintay
Ng tunay na minamahal.

Ang Mangingisda Sheet Music
Ang Mangingisda (Sheet Music and Lyrics)- Filipino Folk Song

0 comments:

Post a Comment