Popular Posts

Advertisement

Saturday, July 2, 2011

Adios - Filipino: Pangasinan Folk Song (Lyrics)

Adios
Pangasinan Folk Song
Lyrics

Adios O Reinay tawen
Inan ar-aroen
Marian mapagalang
Sikay pataniran.

Adios Inan malagak
Ina na Dios anak
Esposan mapararo
Na Espiritu Santo.

Adios gayagay tawen
Ligliway maermen
Salimbeng day makabos
Adios, Adios, Adios.

0 comments:

Post a Comment