Popular Posts

Advertisement

Wednesday, May 4, 2011

My Philippines (O Bayan Ko) Kalinga Folk Song Music Sheet

My Philippines (O Bayan Ko)
Kalinga Folk Song
Mountain Province

English lyrics:
I love my own, my Philippines,
O Philippines, My Philippines.
To thee I give my heart and hand,
O Philippines, My Philippines.

Filipino lyrics:
Mutyang bayang Pilipinas, Sa iyo ko igagawad,
O bayan kong nililiyag,
Puso't buhay nang buong galak.

My Philippines (O Bayan Ko) Kalinga Folk Song Music Sheet

0 comments:

Post a Comment