Popular Posts

Advertisement

Sunday, May 15, 2011

Balik sa Paaralan - Filipino Folk Song Music Notation and Lyrics

Balik sa Paaralan
Filipino Folk Song
Rodolfo Cornejo
Lyrics
Tayo na't magbalik sa ating paaralan
Sapagkat ang guro natin ay naghihintay.
Magsikap mag-aral nang tayo'y makatapos
Kung ang s'yang nais ay tagumpay nating lubos.

Tayo na't magbalik sa ating paaralan
Sapagkat ang guro natin ay naghihintay.

Balik sa Paaralan - Filipino Folk Song Music Notation
Balik sa Paaralan - Filipino Folk Song Music Notation

0 comments:

Post a Comment