Popular Posts

Advertisement

Tuesday, May 10, 2011

Ang Manggagamot - Filipino Folk Song Music Score/sheet

Ang Manggagamot
Filipino Folk Song
Lyrics
Ang Manggagamot
Filipino Folk Song

Pag sa amin ay may sakit, kaagad na tatawagin
Ang isang manggagamot na kaibigan namin
Darating na dala-dala ang gamot at kasangkapan
At saka pupulsuhan ang may karamdaman.

Saka siya'y maghahatol
Kasama ng tagubilin
Di gagaling ang may sakit
Kung hindi ito susundin.


0 comments:

Post a Comment