Popular Posts

Advertisement

Thursday, May 12, 2011

Ang Balut - Filipino Folk Song Music Notation and Lyrics

Ang Balut
Johnny Benasa
Lyrics

Balot, balot mabuting pagkain ito
Balot, balot pampalusog rin sa inyo.
Balot ay gawa sa atin bawat balot na bibilhin
tulong sa bayan natin.

Balot, balot mabuting pagkain ito
Balot, balot pampalusog rin sa inyo.

Ang Balut - Filipino Folk Song Music Notation and Lyrics

Ang Balut - Filipino Folk Song Music Notation

0 comments:

Post a Comment