Popular Posts

Advertisement

Sunday, May 15, 2011

Ang Aming Guro - Filipino Folk Song Music Notation and Lyrics

Ang Aming Guro
Filipino Folk Song
Pedro Pineda
Lyrics
Ang aming guro ay mabait
Ngunit kung minsan ay mahigpit
Kung ang liksyon ay di mo alam
Ikaw ay kanyang parurusahan
Ngunit kung ikaw ay marunong
At kung masagot mo ang bawat tanong
Ikaw ay pupurihin niya
sa harap ng iyong kamag-aral.

Ang Aming Guro - Filipino Folk Song Music Notation

0 comments:

Post a Comment