Popular Posts

Advertisement

Thursday, February 3, 2011

Sarung Bangi Lyrics - Filipino Folk Song in Bicolano and Tagalog Version

This folk song tells about a woman who is about to go to bed when she heard an elegant voice. The lady thinks if it is a bird singing. In the shady of the nighttime, she looks where the sound came from, and she saw his handsome face.

Sarung Bangi - Bicolano Folk Song
Tagalog Version

Isang gabing maliwanag
Ako'y naghihintay sa aking magandang dilag;
Namamanglaw ang puso ko
At ang diwa ko'y lagi nang nangangarap.

Malasin mo giliw
ang saksi ng aking pagmamahal
bit'wing nagniningning, kislap ng tala't
liwanag ng buwan
Ang siyang nagsasabi na ang pag-ibig
ko'y sadyang tunay
Araw, gabi ang panaginip ko'y ikaw.

Magbuhat ng ikaw ay aking ibigin,
Ako ay natutong gumawa ng awit;
Pati ng puso kong dati'y matahimik,
Ngayo'y dumadalas ang tibok ng aking dibdib.

Sarung Bangi - Bicolano Folk Song
Bicolano Version

I
Sarung banggi sa higdaan
nakadangog ako
nin huni nin sarung gamgam
sa lubha ko katorogan
bako kundi simong boses iyo palan

II
Dagos ako bangon si sakuyang mata iminuklat
ka'dtong kadikluman ako ay dagos nangalagkalag
si sakong pagheling pasiring sa itaas
simong lawog naheling ko maliwanag

III
Dagos kita bangon an sakuyang mata iminuklat
sa limpos na gayon mga mata ko itiningkalag
ngilinya man kami ngonyan ining simong mga bihag
sa limpod mo minaarang pagkaherak
IV
Bako kundi kami kulang
niligtas mo kami
mga sakit pagkagaman hari kami pabayaan
at ta ngani sa herak mo minaarang.

0 comments:

Post a Comment