Popular Posts

Advertisement

Friday, February 11, 2011

Salampating Guminaro: Filipino-Bicol Folk Song

Salampating Guminaro
Bicol Folk Song
Salampating guminaro
Guminaro dahil saco
Ano daw an kinamundo
Ta naglayog nin harayo.
Luminayog paibaba
Napaturo si sacong luha
Naging salog, naging sapa
Naging danao na dacula.
Hala cang salampati ca
Madacop ca nin iba
Ilalaog ca sa hawla
Sa hawlang may seradura
Salampating liyaliya
Tuminogdon sa kristia
Pag-abot ni seƱor cura
Kuminantang alleluya.

0 comments:

Post a Comment