Popular Posts

Advertisement

Sunday, February 6, 2011

O Fortune!, O Kapalaran-Folk Song from Romblon,Island of Talbas

Folk Song from Romblon
Island of Talbas
Adapted by Abby Farwell Brown

The herd-boy sings this song as he tends his carabaos.

O Fortune!
(English)

Fortune good, Fortune kind,
Hard to seek, hard to find!
Fortune sweet, fortune fair,
Hard to catch, hard to snare!

Fortune seen, fortune found
Rose at morn big and round!
Fortune sinks, Fortune bright,
Fades and sets with the night!

O Kapalaran
(Tagalog)

Palad ko, palad ko,
Marikit, maganda.
Palad kong matamis
Mahirap makita.

Palad kong nagisnan
Sa dapit umaga,
Palad kong sa gabi'y
Natuyo't nalanta!

0 comments:

Post a Comment