Popular Posts

Advertisement

Thursday, February 17, 2011

Ing Aldo Ning Quequeng Casal (Lyrics)-Filipino: Capampangan Folk Song

Ing Aldo Ning Quequeng Casal
Capampangan Folk Song

Pengacu ning cacung sintang cacung liguran
Queng Domingo aldo na ning quequeng casal
Mipalucsu ya'ing pusu cu queng tula't ligaya
Micaul que pang adua bayu memun caya

Aniang miras ing aldo ning quequeng tipanan
Migayac at misulud cung pangcasal
Bigung calma aniang miras cu lele altar ning pisamban
Cacasal de ring aliwa'y Sintang Irang. (2x)

Refrain:

Sintang Irang ning bie co
Ica ing mal canacu
Nung miwale ca siping cu
Ay mate cu!
Nung sampaga caman sa, acu ing ambun
Acung babie tula qng pusu paragul
Potang maco nacu bigla cang magticum
Qng tanque malanat
Qng tanque malanat
Mabaldug qng gabun!

0 comments:

Post a Comment