Popular Posts

Advertisement

Thursday, February 10, 2011

Filipino Folk Song Bakya Mo Neneng

Bakya Mo Neneng Lyrics

Bakya mo, Neneng, luma at kupas na
Ngunit may bakas pa ng luha mo, Sinta;
Sa alaala'y muling nagbalik pa
Ang dating kahapong tigib ng ligaya.

Ngunit, irog ko, bakit isang araw
Hindi mo ginamit ang bakya kong inalay?
Sa wari ko ba'y di mo kailangan
Pagkat kinupasan ng ganda at kulay.

Ang aking pag-asa'y saglit na pumanaw
Sa bakya mo, Neneng, na di pa nasilayan.
Kung inaakalang 'yan ang munting bagay,
Huwag itapon, aking hirang,
Ang aliw ko kailan man.


Bakya Mo Neneng by; Mabuhay Singsrs

Video Credit:rhose52

0 comments:

Post a Comment