Popular Posts

Advertisement

Saturday, January 22, 2011

Salakot Dance: Filipino Folk Dance

Ang salakot ay isang malapad na panangga sa init na ipinapatong sa ulo. Dito kinuha ang pangalan ng sayaw na ito.
English translation
The salakot(helmet) is a spatial heat shield laid on the head. It took the name of this dance.
Salakot Dance - Filipino Folk Dance
VIDEO CREDIT :aniana04

0 comments:

Post a Comment