Popular Posts

Advertisement

Thursday, January 13, 2011

Paru-Parong Bukid: Philippine Tagalog Folk Song Video Karaoke and Lyrics

Paru-Parong Bukid
Paru-parong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papagapagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya, uy!
May suklay pa man din, uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.

(English Translation by Roberto Verzola)
I just saw a butterfly,
flitting and floating by;
waiting by the main trail,
fluttering in the air.
Sari wrapped around her,
sleeves as wide as my palm,
Skirt’s a trifle oversized,
ends dragging on the ground.
Her hair held with a pin, Oh!
Her hand twirling a comb, Oh!
Decorated half-slip,
drawing others to peep.
Then she faces the stage,
ogling her own image,
She would come and tease us,
hips swaying like a duck.
Paru-Parong Bukid - Tagalog Folk Song

0 comments:

Post a Comment