Popular Posts

Advertisement

Tuesday, January 4, 2011

Panahon ng Paggagapas - Philippines: Folk Songs (Music Score and Lyrics)

Panahon ng Paggagapas
Panahon na ngayon ng paggagapas
Halina mga kapit-bahay
Huwag ipagpaliban hanggang bukas
Kailangan natin ng palay
Sa pagtulong, isang sako ng bigas
ang sa inyo'y ibibigay
Kaya't gamitin ang bisig at lakas
Upang lahat ay mabuhay.

(English Translation)

Harvesting time now
Come neighbors
Do not put off till tomorrow
We need rice.
In helping, a sack a rice
to you will be given
So use the arms and strength
In order to all live.
Click picture to enlarge.

0 comments:

Post a Comment