Popular Posts

Advertisement

Tuesday, January 18, 2011

Mangaso Tayo in English and Filipino: Katutubong Awit ng Negrito (Music/score)

Katutubong Awit ng Negrito
Mangaso Tayo
Tagalog lyrics
Ibagay ang paa Sa tugtog ng tambol. 
Tunog ng tambuli, Padyakan at ugong 
Hawakan ang pana, Ang aso'y ihanda. 
Mangangaso tayo Hu-hu-lihi'y sagana.

(English Translation)
Let's Go Hunting

Come stir your lazy feet! 
The drum is sounding a beat. 
I hear the clanging gong, 
And tramping feet of a throng.  
Sing hi-yi! hi-yi-- ho! 
Seize your dart  and your bow! 
A hunting we will go! 
Hi-yi! Hi-yi! Hi-yi! Hi-yi! Ho!Mangaso Tayo - Katutubong Awit ng Negrito

0 comments:

Post a Comment