Popular Posts

Advertisement

Monday, January 10, 2011

Maligayang Araw - Filipino Folk Song (Lyrics and Videoke/Karaoke)

Maligayang Araw 
lyrics
I
Maligayang araw at oras ng pagdating
Bilang pasalubong ng nayon at bukirin
Tunay na galak ng lahat ng nariritong bulaklak
Awit at sayawan naman ang nakaganyak.
II
Ang binata kung umibig 
sa dalagang taga-bukid
Kunwari pa'y walang nais 
ngunit puso'y pumipintig
(Ulitin ang I)
 III
Ang dalagang taga-nayon mahinhin at mahinahon
Kunwari pa'y walang layon ngunit puso'y kalung-kalong
Kaya nga't kung iibigin magt'yaga kang manalangin;
Kung hindi mo susuyuin lalayo ang pagtingin

(Ulitin ang I)

Maligayang Araw 
(English rough translation)
 
Happy day and time of arrival
As presents of villages and fields
Real delight of all flowers here
And we can go singing and dancing .
II
The young man being in love
to the young lady from the field
without pretending to affection
but heart pounding

(Repeat I)
III
The villagers young lady, demure and calm
Pretending without intention but carry heart
For this cause if you love, patience unto praying; 

If you do not please, love withdraw themselves.
Watch this Videoke/Karaoke


Maligayang Araw-Filipino Folk Song (Music Notation Video)

0 comments:

Post a Comment