Popular Posts

Advertisement

Tuesday, January 11, 2011

Himno ng Mababang Paaralan ng Sulib - School Theme Song

I composed this hymn year 2003 for the school where I came from as my way of giving thanks.
Himno ng Mababang Paaralan ng Sulib
I
Ang Mababang Paaralan ng Sulib
ay mayrong malinis na hangarin
Kagandahang asal, katalinuhan,
sa bata'y inilalaan
 II
Dunong ay  makakamit
mag-aral lang na mabuti
Darating ang araw
masasabi mong
salamat sa Sulib.
 III
Pinagpala ng Maykapal
yaring ating paaralan
Bawat silid na mamasdan
puno ng karunungan.
 IV
Umawit, gumuhit, sumulat,
magbasa, tumula at tumuklas.
Sabay-sabay na magpugay

Watch this Video Karaoke


Himno Ng Mababang Paaralan Ng Sulib Music Notation

0 comments:

Post a Comment