Popular Posts

Advertisement

Monday, January 31, 2011

Filipino Folk Songs-Sa Ilalim ng Akasya Lyrics

Sa Ilalim ng Akasya
Filipino Folk Songs

Sa tabi ng bahay namin may akasyang tumutubo
Na nabubuhay na kapiling ng naroroong kapwa puno
Mga taong nanggagaling sa pook na malalayo
Sumusilong sa ilalim kapag sila'y nahahapo.

This song "Sa Ilalim ng Akasya", a Filipino folk song was created by A.J. Molina and Benigno Zamora.

Under the Akasya
(English rough translation)
 
Besides our house, there is akasya growing.
That has been  living there with other trees.
People coming from far travel 

resting at the bottom when they are tired

0 comments:

Post a Comment