Popular Posts

Advertisement

Monday, January 31, 2011

Filipino Folk Song-Magsasampagita Lyrics

Magsasampagita
Filipino Folk Song

Halina, halina bumuli na po kayo
Sampagitang maputi na sakdal ganda at kay bango.
Magkano po Ale, kwintas ng pag-asa
Limang pera po'ng isa panlunas sa dusa.

Sampaguita Vendor
(English rough translation)

Come, come as you polish 
white Sampaguita with perfect beauty and fragrance.
How much Ma'am, necklace of hope
Five cents per piece, an antidote to poverty.

0 comments:

Post a Comment