Popular Posts

Advertisement

Friday, January 21, 2011

Awit ng Manggagapas: Filipino Tagalog Folk song (Lyrics)

Awit ng Manggagapas - Filipino Tagalog Folk song
L. Sacramento

Tingnan yaong manggagapas
Lahat ay nangakagayak,
Umaawit sa Diyos nagagalak,
Sa pag-ani'y nagsisikap.

At sa umaga'y lumulusong
Hanggang sa dilim ng hapon,
Sila'y gumagawa walang tutol,
Ganyan sa lahat ng panahon.


Song of the Harvester
English Translation

See that harvester
All are ready,
Joyfully singing to God,
In harvesting are working hard.


And in the morning they come to the field
Afternoon until the dark,
They work unanimously
They are doing that all the time.

0 comments:

Post a Comment