Popular Posts

Advertisement

Monday, July 4, 2011

Sa Camatangaan Nin Bangui Lyrics -FIlipino: Bicolano Song

Sa Camatangaan Nin Bangui
Bicolano Song
Lyrics

Sa camatangaan nin bangui
Matuninong ang bulan
Ining pagbibilog nakapupurisaw
Ining harong nindo
Tangod nin hagyanan
Dios marhay na bangui
Saindo gabos diyan

Ining pagdigdi ko toyo karahayan
Na masko ngani harayo pa sacong henalean
Tinios ko gabos mga kapagalan
Gusto ko sana na mahiling simong kagayonan

Gusto ko sana na mabisto ang saimong ngaran.

0 comments:

Post a Comment