Popular Posts

Advertisement

Saturday, July 2, 2011

Queta Pu Quecami Lyrics - Filipino: Capampangan Folk Song

Queta Pu Quecami
Capampangan Folk Song
 Lyrics

Queta pu quecami, misnang datun
Lalung lalu na, neng gatpanapun
Ala cang apansin, nung e ring sasarul, aaayy...
A tuqui-tuquian da retang mangamaru ampong maglipactung

Catacap ning silim,.... mataimic
Ala cang damdaman, nung e sunis
Suala retang ayup at sualang culiglig, aaayy...
Macabague quetang luncut ning capuluan lawiswis ring batis

Bandang ganingaldo, masaya na
Caretang magpastul, qng cainge ra
Atin nang daralit, atin nang cacanta, aaayy..
Babo ring damulag carin da lilimbang ing malucang bie ra

Bandang ganing aldo masaya na
Caretang magpastul, qng cainge ra
Atin nang daralit, atin nang magcanta, aaayy...
Pasyuc-pasyuc la pa babo ring damulag a papastulan da
Babo ring damulag carin mu lilibad ing calulung bie ra

0 comments:

Post a Comment